เวชภัณฑ์ประจำบ้าน, ชุดยาสามัญประจำบ้าน

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

หมายเหตุ : ควรใช้ยาภายใน 2 ปี นับจากวันบรรจุ
และวันหมดอายุของยาแต่ละชนิดดูจากฉลาก

รายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ : ควรใช้ยาภายใน 2 ปี นับจากวันบรรจุ
และวันหมดอายุของยาแต่ละชนิดดูจากฉลาก

information

หมายเหตุ : ควรใช้ยาภายใน 2 ปี นับจากวันบรรจุ
และวันหมดอายุของยาแต่ละชนิดดูจากฉลาก