ทิงเจอร์ไอโอดีน

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

สรรพคุณ

แต้มแผลสด ทาแก้โรคคัน ทาเกลื้อน ทาเกลื้อนฝี วันละ 3-4 ครั้ง

ห้ามรับประทาน ใช้ภายนอกเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

สรรพคุณ

แต้มแผลสด ทาแก้โรคคัน ทาเกลื้อน ทาเกลื้อนฝี วันละ 3-4 ครั้ง

ห้ามรับประทาน ใช้ภายนอกเท่านั้น

information

สรรพคุณ

แต้มแผลสด ทาแก้โรคคัน ทาเกลื้อน ทาเกลื้อนฝี วันละ 3-4 ครั้ง

ห้ามรับประทาน ใช้ภายนอกเท่านั้น