เวชภัณฑ์ประจำบ้าน, ชุดยาสามัญประจำบ้าน

$38.95 $52.00 -30%
Item Code: #453217907 :
Availability: In stock
Condition: New

หมายเหตุ : ควรใช้ยาภายใน 2 ปี นับจากวันบรรจุ
และวันหมดอายุของยาแต่ละชนิดดูจากฉลาก

Available Options:

Color:
Size chart
รายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ : ควรใช้ยาภายใน 2 ปี นับจากวันบรรจุ
และวันหมดอายุของยาแต่ละชนิดดูจากฉลาก

information

หมายเหตุ : ควรใช้ยาภายใน 2 ปี นับจากวันบรรจุ
และวันหมดอายุของยาแต่ละชนิดดูจากฉลาก